ສາມັກຄີຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈຕ້ານພະຍາດ COVID 19                                                                                                                                                                                                      ຊົມເຊີຍວັນກໍາມະກອນສາກົນ!                                                                                                                                                                                                       LAO  ENG 
 

ສະຖິຕິການຢ້ຽມຊົມ
 ກໍາລັງຊົມເວັບໄຊທ໌ຂະນະນີ້ 5
 ມື້ນີ້ 202
 ມື້ວານນີ້ 658
 ເດືອນນີ້ 0
 ເດືອນແລ້ວນີ້ 7,447
 ປີນີ້ 70,368
 ປີກາຍນີ້ 62,684
 ທັງໝົດ 281,093

 

ພະແນກຄຸ້ມຄອງຢາພື້ນເມືອງ ແລະ ຜະລິດຕະພັນເສີມສຸຂະພາບ

 

  1. ຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ນຳສະເໜີຫົວໜ້າກົມກ່ຽວກັບຮ່າງ ​ແລະ ປັບປຸງ ແລະ ເຜີຍແຜ່ນະ​ໂຍບາຍ, ຍຸດທະ​ສາດ​ການ​ພັດທະນາ ​ແລະ ລະບຽບ​, ກົດໝາຍ​ໃນ​ການ​ຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນ​ທຳ​ມະ​ຊາດ​ທີ່​ເປັນ​ຢາ ແລະ ການນຳ​ໃຊ້​ຢາພື້ນ​ເມືອງ, ຜະລິດຕະພັນເສີມສຸຂະພາບພ້ອມ​ທັງຕິດຕາມ, ແນະນຳການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຮ່ວມກັບຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຫລັງ​ປະກາດ​ໃຊ້​ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງການ;
  2. ສົ່ງເສີມ, ຄຸ້ມ​ຄອງ, ຕິດ​ຕາມ ແລະ ປະເມີນ​ຜົນການຄົ້ນ​ຄ້​ວາ, ພັດທະນາ,  ການຜະລິດ​ ແລະ  ການນໍາໃຊ້ຢາພື້ນເມືອງສົມທົບຢາຫຼວງຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ ແລະ ກ້ວາງຂວາງ, ເພື່ອໃຫ້ຢາພື້ນເມືອງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ມີຄວາມປອດໄພ;
  3. ຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ນໍາສະເໜີຫົວໜ້າກົມອອກ ຫຼື ຖອນໃບອະນຸຍາດສ້າງຕັ້ງ ແລະ ດໍາເນີນການຜະລິດຢາພື້ນເມືອງ ແລະ ຜະລິດຕະພັນເສີມສຸຂະພາບ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
  4. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສະເໜີຫົວໜ້າກົມ ອອກ ຫລື ຖອນ​ໃບ​ອະນຸຍາດຂຶ້ນທະບຽນຜະລິດຕະພັນ,  ໃບຢັ້ງຢືນຄຸນນະພາບ, ໃບຢັ້ງຢືນການຜະລິດທີ່ດີ ຂອງຜະລິດຕະພັນຢາພື້ນເມືອງ ແລະ ຜະລິດຕະພັນເສີມສຸຂະພາບ;
  5. ຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ນໍາສະເຫນີຫົວໜ້າກົມ ອອກອະນຸຍາດນໍາເຂົ້າ-ສົ່ງອອກ ຜະລິດຕະພັນຢາພື້ນເມືອງ ແລະ ຜະລິດຕະພັນເສີມສຸກຂະພາບ;
  6. ຄຸ້ມ​ຄອງ, ຕິດ​ຕາມ, ກວດ​ກາ, ຄຸ້ມຄອງແຜນ ແລະ ການຂຸດຄົ້ນ, ການ​ປູກ​ລ້ຽງ, ເກັບກູ້ ​ແລະ ນໍາເຂົ້າ-ສົ່ງອອກ  ສົມທົບຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອປົກປັກຮັກສາຊັບພະຍາກ​ອນທຳມະຊາດທີ່ເປັນຢາໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບລະ ບຽບ​ກົດໝາຍທີ່​ໄດ້​ປະກາດ​ໃຊ້;
  7. ປະສານງານກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ກ່ຽວກັບການແຈ້ງເຕືອນແບບຮີບດ່ວນ (PMAS) ຜະລິດຕະພັນຢາພື້ນເມືອງ ແລະ ຜະລິດຕະພັນເສີມສຸຂະພາບ ປອມແປງ ແລະ ບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານຄຸນນະພາບ;
  8. ສະຫລຸບລາຍ​ງານສະພາບ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຂອງ​ພະແນກໃນແຕ່ລະໄລຍະໃຫ້ພະແນກບໍລິຫານເພື່ອສັງລວມ;​
  9. ປະຕິບັດ​ໜ້າ​ທີ່​ອື່ນໆ ຕາມ​ການ​ມອບ​ໝາຍ​ຂອງ​ຄະນະ​ກົມ.

ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ

 


 
ປະກາດ - ແຈ້ງການ ຂອງລັດຖະບານ
 
ແຈ້ງການ-ຄໍາສັ່ງແນະນໍາຂອງ ກຊສ
 
ປະກາດ-ແຈ້ງການຂອງ ກອຢ
 
ແຈ້ງເຕືອນຈາກສາກົນດ້ານຢາ
 
ແຈ້ງເຕືອນຈາກສາກົນດ້ານອາຫານ
 No any data...!
 
ແຈ້ງເຕືອນຈາກສາກົນດ້ານເຄື່ອງສໍາອາງ
 
ຜົນສະທ້ອນຈາກການນໍາໃຊ້ຢາ
 
 
         
 
 
         
  ASIAN DEVELOPMENT BANK Association of Southeast Asian Nations - ASEAN ຄະນະສະເພາະກິດ COVID-19 ສປປ ລາວ. Japan International Cooperation Agency - JICA Korea International Cooperation Agency (KOICA) The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria World Food Programme World Food Programme The World Bank  Ministry of Health Lao PDR.  United Nations Office on Drugs and Crime World Health Organization: WHO  Swedish International Development Cooperation Agency: SIDA