ຊົມເຊີຍວັນ ແພດລາວ ຢ່າງສຸດໃຈ Congratulation for Lao Medical Day                                                                                                                                                                                                       LAO  ENG 
 

ສະຖິຕິການຢ້ຽມຊົມ
 ກໍາລັງຊົມເວັບໄຊທ໌ຂະນະນີ້ 7
 ມື້ນີ້ 318
 ມື້ວານນີ້ 309
 ເດືອນນີ້ 8,605
 ເດືອນແລ້ວນີ້ 8,605
 ປີນີ້ 57,565
 ປີກາຍນີ້ 106,415
 ທັງໝົດ 374,705

 

ພາລະບົດບາດຂອງກົມອາຫານ ແລະ ຢາ

ປະຕິບັດໜ້າທີ່ກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນ ຈາກການບໍລິໂພກຜະລິດຕະພັນສຸຂະພາບ (ອາຫານ, ຢາ, ຢາພື້ນເມືອງ ແລະ ຜະລິດຕະພັນເສີມສຸຂະພາບ, ອຸປະກອນການແພດ, ເຄມີຄວບຄຸມ, ເຄມີອັນຕະລາຍທີ່ໃຊ້ໃນຄົວເຮືອນ ແລະ ຜະລິດຕະພັນການແພດ, ເຄື່ອງສໍາອາງ) ໂດຍຮັບປະກັນຜະລິດຕະພັນສຸຂະພາບເຫຼົ່ານັ້ນຕ້ອງມີຄຸນນະພາບ ແລະ ປອດໄພ, ສົ່ງເສີມພຶດທິກໍາການບໍລິໂພກທີ່ຖືກຕ້ອງ ໂດຍການໃຫ້ຂໍ້ມູນທາງດ້ານວິຊາການທີ່ມີຫຼັກຖານ ແລະ ໜ້າເສື່ອຖື ແລະ ມີຄວາມເໝາະສົມ ເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ບໍລິໂພກຜະລິດຕະພັນສຸຂະພາບ ທີ່ປອດໄພ ແລະ ມີປະໂຫຍດ.  ກົມອາຫານ ແລະ ຢາ ມີພາລະບົດບາດໜ້າທີ່ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

1. ຫັນ​ແນວ​ທາງ​ນະໂຍບາຍຂອງ​ພັກ-​ລັດໃຫ້​ກາຍ​ເປັນ​ແຜນ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ ແລະ  ສ້າງ​ເປັນແຜນ​ການ, ແຜນ​ງານ, ໂຄງ​ການ ​ພັດ​ທະ​ນາ​ດ້ານ​ວຽກ​ງານ​ອາ​ຫານ, ຢາ ແລະ ຜະລິດຕະພັນການແພດໃນ​ແຕ່​ລະ​ໄລ​ຍະ;

2. ຄົ້ນ​ຄົ້ວາ, ຮ່າງ, ປັບປຸງ ແລະ ເຜີຍແຜ່​ບັນດາກົດ​ໝາຍ, ນະ​ໂຍ​ບາຍ, ດຳ​ລັດ, ມະ​ຕິ, ຂໍ້ຕົກລົງ, ກົດ​ລະ​ບຽບ, ຄໍຳ​ສັ່ງ, ຄຳແນະນຳ, ແຈ້ງ​ການ ແລະ ມາດຖານທີ່​ກ່ຽວ​ພັນ​ກັບ​ຂົງເຂດວຽກ​ງານ​ຂອງ​ກົມເພື່ອ​ນຳ​ສະ​ເໜີ​ໃຫ້​ການ​ນຳ​ກະ​ຊວງສາທາລະນະ​ສຸກ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ຕົກ​ລົງ;

3. ພັດທະນາ ແລະ ນໍາພາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນງານປົກປ້ອງຜູ້ບໍລິໂພກດ້ານອາຫານ, ຢາ ແລະ ຜະລິດຕະພັນການແພດໃນໄລຍະສັ້ນ, ໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ;

4. ຊີ້​ນຳ​, ຊຸກຍູ້ ແລະ ຕິດຕາມ ​ການຈັດຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ແຜນງານ​, ແຜນ​ການ, ໂຄງ​ການ ແລະ ລະ​ບຽບ​ກົດໝາຍ​ ຕ່າງໆ ໃນ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ອາ​ຫານ, ຢາ ແລະ ຜະລິດຕະພັນການແພດ;

5. ປະຕິບັດ​ພາລະບົດບາດກອງເລຂາ​ຄະ​ນະກຳ​ມະ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງອາ​ຫານ ແລະ ຢາ, ແລະ ເປັນຈຸດປະສານງານຂອງຄະນະ​ກຳມະການກົດລະຫັດອາຫານລາວ;

6. ຄົ້ນຄວ້າ​ມາດ​ຕະ​ຖານ​-ເຕັກ​ນິກ, ກຳນົດ ຫຼື ລົບລ້າງ​ບັນ​ຊີ​ອາ​ຫານ, ຢາ, ອຸປະກອນການແພດ,  ອາ​ຫານ​ເສີມ​ການ​ແພດ, ເຄື່ອງ​ສຳ​ອາງ, ຢາ​ເສບ​ຕິດ, ວັດ​ຖຸ​ອອກ​ລິດ​ຕໍ່​ຈິດ​-ປະ​ສາດ, ເຄ​ມີ​ຄວບ​ຄຸມ, ຢາ​ເບື່ອ ແລະ ຢາ​ຕ້ອງ​ຫ້າມ ​ເພື່ອ​ນຳ​ສະ​ເໜີ​ໃຫ້ລັດຖະມົນຕີ​​ຊວງ​ສາທາລະນະ​ສຸກ​ພິຈາລະນາ​ຕົກລົງ;

7. ເກັບກຳ, ຄົ້ນຄວ້າ, ສັງລວມ ​ແລະ ວິໄຈສະພາບກ່ຽວກັບຄຸນ​ນະພາ​ບ, ມາດຕະຖານ ແລະ ຄວາມ​ປອດ​ໄພອາຫານ, ຢາ ແລະ ຜະລິດຕະພັນການແພດ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ;

8. ສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນການສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ສືບ​ຄົ້ນພູມປັນຍາຂອງບັນພະບຸລຸດກ່ຽວກັບຕຳລາຢາພື້ນເມືອງ,ການນຳ​ໃຊ້​ຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນທຳ​ມະ​ຊາດ​ທີ່​ເປັນ​ຢາ, ເພື່ອສົມທົບເຂົ້າໃນການ​ກັນ​ ແລະ ປິ່ນ​ປົວ​ພະ​ຍາດໃຫ້ກ້ວາງຂວາງ;

9. ປະ​ສານ​ສົມ​ທົບ​ກັບ​ພາກສ່ວນ​ທີ່ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ໃນ​ການຈັດ​ຊື້, ສະໜອງ​ຢາ ແລະ ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ການ​ແພດ​ໃນ​ຂອບ​ເຂດ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ;

10. ຄຸ້ມ​ຄອງ, ຊີ້​ນຳ, ຕິດ​ຕາມ, ກວດ​ກາການສຳຫຼວດ, ຄົ້ນ​ຄ້​ວາ, ຂຸດຄົ້ນ, ປຸງແຕ່ງ, ປູກ​ລ້ຽງ, ຜະ​ລິດ, ນຳໃຊ້ແລະ ການສົ່ງອອກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດທີ່ເປັນຢາ;

11. ຄຸ້ມ​ຄອງ, ຊີ້​ນຳ, ຕິດ​ຕາມ, ກວດ​ກາ ແລະ ສົ່ງ​ເສີມທຸກ​ຫົວ​ໜ່ວຍ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ຂອງ​ລັດ, ເອ​ກະ​ຊົນ​ທີ່​ດຳ​ເນີນ​ທຸ​ລະ​ກິດ, ການບໍລິການດ້ານ​ອາ​ຫານ,  ​ຢາ ແລະ ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ການ​ແພດ;

12. ຊຸກຍູ້, ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ຜະ​ລິດ​ພາຍ​ໃນ​ດ້ານ​ອາ​ຫານ,  ຢາ ແລະ ຜະລິດຕະພັນການແພດ ບົນພື້ນຖານ​ມາດຕະ ຖານຄຸນ​ນະ​ພາບ​​ການ​ຜະ​ລິດ​ທີ່​ດີ​ເພື່ອນຳໃຊ້ພາຍໃນ ແລະ ​ເປັນ​ສິນ​ຄ້າ​ສົ່ງ​ອອກທົດ​ແທນ​ການ​ນຳ​ເຂົ້າ​ເທື່ອ​ລະ​ກ້າວ;

13. ຄົ້ນ​ຄ້​ວາ ແລະ ນໍາ​ສະເໜີຂໍອະນຸມັດ ຫຼື ລົບ​ລ້າງ​ໃບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ວິຊາຊີບເພສັດຊະກຳ ແລະ ໃບອະນຸຍາດວິຊາສະເພາະທີ່ເຄື່ອນໄຫວກ່ຽວກັບ ການດໍາເນີນທຸລະກິດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ສຸຂະພາບ​ໃນ​ການດຳ​ເນີນ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ອາ​ຫານ, ຢາຫລວງ, ຢາພື້ນເມືອງ, ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດທີ່ເປັນຢາ, ຜະລິດຕະພັນເສີມສຸຂະພາບ, ອຸປະກອນການແພດ,  ຢາ​ເບື່ອ, ຢາ​ເສບ​ຕິດ, ວັດຖຸ​ອອກ​ລິດ​ຕໍ່​ຈິດ-​ປະສາດ, ​ເຄມີ​ຕົ້ນ,​ ເຄມີອັນຕະລາຍ​ທີ່​ນໍາ​ໃຊ້​ໃນ​ຄົວ​ເຮືອນ ​ແລະ ​ເຄື່ອງສຳອາງ;

14. ຄົ້ນຄ້ວາດຸ່ນ​ດ່ຽງ, ດັດ​ສົມ​ລະ​ຫວ່າງ​ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ​ຊົມໃຊ້​ກັບການ​ຜະ​ລິດ ແລະ ການ​ນຳ​ເຂົ້າດ້ານ​ອາຫານ, ຢາ ແລະ ຜະລິດຕະພັນການແພດ;

15. ກວດ​ກາ, ຢັ້ງຢືນຄຸນ​ນະ​ພາບຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນອາ​ຫານ, ຢາ ແລະ ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ການ​ແພດ ກ່ອນຮັບ​ເອົາ ຫຼື ນຳ​ເຂົ້າຈາກ​ການ​ບໍ​ລິ​ຈາກ ຫຼື ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​; ​

16. ຄົ້ນ​ຄ້ວາ​ແກ້​ໄຂ, ປະຕິບັດມາດຕະການ ຫຼື ນຳ​ສະ​ເໜີ​ການ​ນຳ​ກະຊວງ​ສາທາລະນະ​ສຸກພິຈາລະນາ​ແກ້​ໄຂ ຄຳ​ ຮ້ອງ​ຟ້ອງ, ຮ້ອງທຸກ ກ່ຽວ​ກັບວຽກ​ງານອາຫານ, ຢາ ແລະ ຜະລິດຕະພັນການແພດ ໂດຍສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຕາມຄວາມເໝາະສົມ;

17. ສະ​ຫຼຸບ​ຕີລາ​ຄາປະ​ເມີນ​ຜົນ, ສັງ​ລວມ ​ແລະ ​​​​​​ເຜີຍ​ແຜ່ຂໍ້​ມູນ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຮອບ​ດ້ານ​ກ່ຽວ​ກັບອາຫານ, ຢາ ແລະ ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ການ​ແພດ ໂດຍ​ການ​ຮ່ວມມືກັບ​ພາກ​ສ່ວນ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ;

ປະຕິບັດ​ໜ້າ​ທີ່​ ອື່ນ ໆ ​ຕາມ​ການ​ມອບ​ໝາຍ​ຂອງ​ລັດຖະມົນຕີ​ກະຊວງ​ສາທາລະນະ​ສຸກ


 
ປະກາດ - ແຈ້ງການ ຂອງລັດຖະບານ
 
ແຈ້ງການ-ຄໍາສັ່ງແນະນໍາຂອງ ກຊສ
 
ປະກາດ-ແຈ້ງການຂອງ ກອຢ
 
ແຈ້ງເຕືອນຈາກສາກົນດ້ານຢາ
 
ແຈ້ງເຕືອນຈາກສາກົນດ້ານອາຫານ
 No any data...!
 
ແຈ້ງເຕືອນຈາກສາກົນດ້ານເຄື່ອງສໍາອາງ
 
ຜົນສະທ້ອນຈາກການນໍາໃຊ້ຢາ
 
 
         
 
 
         
  ASIAN DEVELOPMENT BANK Association of Southeast Asian Nations - ASEAN ຄະນະສະເພາະກິດ COVID-19 ສປປ ລາວ. Japan International Cooperation Agency - JICA Korea International Cooperation Agency (KOICA) The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria World Food Programme World Food Programme The World Bank  Ministry of Health Lao PDR.  United Nations Office on Drugs and Crime World Health Organization: WHO  Swedish International Development Cooperation Agency: SIDA