Lao National Military's Day 20/01/1949-20/01/2024 ; Lao Trade Union's Day 01/02/1966-01/02/2024 ; International Woman's Day 08/3/1910-08/3/2024 ; Lao People's Revolutionary Party Day 22/3/1955-22/3/2024 LAO ENG   
 

Food & Drug Department, News & Activities

 
ກອງປະຊຸມຜ່ານຮ່າງປັບປຸງບັນຊີຢາຈຳເປັນຂັ້ນພື້ນຖານແຫ່ງຊາດ ສະບັບທີ IX
Posted by: ທ້າວ ຊົ່ງ, date: 11/09/2023 01:38:48

ວັນທີ 8 ສິງຫາ 2023 ກົມອາຫານ ແລະ ຢາ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຜ່ານຮ່າງປັບປຸງບັນຊີຢາຈຳເປັນຂັ້ນພື້ນຖານແຫ່ງຊາດ ສະບັບທີ 9 ຢູ່ທີ່ຕຶກກະຊວງສາທາລະນະສຸກຕຶກເກົ່າ. ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ປອ. ດຣ ບຸນຊູ ແກ້ວຫາວົງ ຫົວໜ້າກົມອາຫານ ແລະ ຢາ. ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ມີພາກສ່ວນ ກົມປິ່ນປົວ ແລະ ຟື້ນຟູໜ້າທີ່ການ, ຫ້າໂຮງໝໍສຸນກາງ, ມະຫາວິທະຍາໄລວິທະຍາສາດສຸຂະພາບ, ຫ້ອງການປະກັນສຸຂະພາບ, ແພດຊ່ຽວຊານ, ຫົວໜ້າພະແນກ ແລະ ວິຊາການພາຍໃນກົມອາຫານ ແລະຢາ ເຂົ້້າຮ່ວມ 25 ທ່ານ.

More »

ກອງປະຊຸມເປີດກ້ວາງຜ່ານຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຂື້ນທະບຽນຜະລິດຕະພັນເສີມສຸຂະພາບ
Posted by: ທ້າວ ຊົ່ງ, date: 11/09/2023 01:27:38

ວັນທີ 26-28 ກໍລະກົດ 2023 ກົມອາຫານ ແລະ ຢາ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເປີດກ້ວາງຜ່ານຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຂື້ນທະບຽນຜະລິດຕະພັນເສີມສຸຂະພາບ. ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ປອ. ດຣ ບຸນຊູ ແກ້ວຫາວົງ ຫົວໜ້າກົມອາຫານ ແລະ ຢາ, ເຂົ້້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ມີ ສູນວິໄຈອາຫານ ແລະ ຢາ, ກອງກວດກາອາຫານ ແລະ ຢາ, ສະຖາບັນການແພດ ແລະ ການຢາພື້ນເມືອງ, ພະແນກສາທານະສຸກ ນະຄອນຫຼວງ, ຄະນະເພສັດສາດ, ຜູ້ດຳເນີນທຸລະກິດ ແລະ ຄະນະພະແນກພາຍໃນ ກົມອາຫານ ແລະ ຢາ ພ້ອມດ້ວຍວິຊາການເຂົ້າຮ່ວມ ລວມທັງໝົດ 44 ທ່ານ.

More »

ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການປະກອບເອກະສານ ຂື້ນທະບຽນ ແລະ ການນຳເຂົ້າ ຜະລິດຕະພັນອາຫານ, ຢາ ແລະ ຜະລິດຕະພັນການແພດ ໃຫ້ແກ່ພາກລັດ ແລະ ພາກທຸລະກິດ
Posted by: ທ້າວ ຊົ່ງ, date: 24/07/2023 07:03:01

ໃນວັນທີ 6-7 ກໍລະກົດ 2023 ກົມອາຫານ ແລະ ຢາ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການປະກອບເອກະສານຂື້ນທະບຽນ ແລະ ການນຳເຂົ້າ ຜະລິດຕະພັນອາຫານ, ຢາ ແລະ ຜະລິດຕະພັນການແພດ ໃຫ້ແກ່ພາກລັດ ແລະ ພາກທຸລະກິດ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມສູນຝຶກອົບຮົມແນວລາວສ້າງຊາດ. ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ດຣ ນ ວຽງໄຊ ວັນສີລາລົມ ຮອງຫົວໜ້າກົມອາຫານ ແລະ ຢາ, ຊຶ່ງມີ ຄະນະກອງກວດກາອາຫານ ແລະ ຢາ ພ້ອມດ້ວຍວິຊາການ, ຄະນະຂະແໜງອາຫານ ແລະ ຢາ ນະຄອນຫຼວງ ພ້ອມດ້ວຍວິຊາການ, ອາຫານ ແລະ ຢາແຂວງ 17 ແຂວງ, ຄະນະພະແນກ ແລະ ວິຊາການພາຍໃນກົມອາຫານ ແລະ ຢາ, ຜູ້ຕ່າງໜ້າຈາກ  ບໍລິສັດ ພັດທະນາລະບົບແຈ້ງພາສີປະຕູດຽວ ລວມທັງໝົດ 152 ທ່ານ ກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ມີທັງແບບເຊິງໜ້າ ແລະ ທາງອອນລາຍ.

More »

ກອງປະຊຸມປະເມີນຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານວຽກງານຄຸ້ມດ້ານຢາ ແລະ ວັກຊິນ ຂອງ ສປປລາວ
Posted by: ທ້າວ ຊົ່ງ, date: 24/07/2023 06:58:12

ໃນວັນທີ 10-14 ກໍລະກົດ 2023 ກົມອາຫານ ແລະ ຢາໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປະເມີນຄວາມເຂັ້ມແຂງ ວຽກງານຄຸ້ມຄອງຢາ ແລະ ວັກຊິນຂອງ ສປປ ລາວ. ໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງທ່ານ ປອ. ດຣ ບຸນຊູ ແກ້ວຫາວົງ ຫົວໜ້າ ກົມອາຫານ ແລະ ຢາ ແລະ ທ່ານ ດຣ ນາງ Yu Lee Park ຜູ້ປະສານງານດ້ານວຽກງານລະບົບສາທາລະນະສຸກ, ອົງການອະນາໄມໂລກ ປະຈຳ ສປປ ລາວ. ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມທີ່ສໍາຄັນໃນຄັ້ງນີ້ມີຄະນະທີມງານຈາກ WHO GBT, ຄະນະກອງກວດກາອາຫານ ແລະ ຢາ, ຄະນະສູນວິໄຈອາຫານ ແລະ ຢາ, ຄະນະສະຖາບັນການແພດການຢາພື້ນເມືອງ, ຄະນະສະຖາບັນສາທາລະນາສຸກສາດ ແລະ ການແພດເຂດຮ້ອນ, ຄະນະສູນສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດັກ,  ຄະນະພະແນກພາຍໃນ ກົມອາຫານ ແລະ ຢາ ພ້ອມດ້ວຍວິຊາການເຂົ້າຮ່ວມ ລວມທັງໝົດ40ທ່ານ.

More »

ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງພືດປໍແກ້ວ ນຳໃຊ້ທາງການການແພດ ແລະ ເປັນສິນຄ້າ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
Posted by: ທ້າວ ຊົ່ງ, date: 04/07/2023 02:15:16

ໃນວັນທີ 23 ມິຖຸນາ 2023 ກົມອາຫານ ແລະ ຢາ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງພືດປໍແກ້ວນຳໃຊ້ທາງການແພດ ແລະ ເປັນສິນຄ້າ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີ່ໂຮງແຮມດອນຈັນພາເຣດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ປອ. ດຣ ບຸນຊູ ແກ້ວຫາວົງ ຫົວໜ້າກົມອາຫານ ແລະ ຢາ, ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມທີ່ສໍາຄັນໃນຄັ້ງນີ້ມີຜູ້ຕາງໜ້າຈາກ ພະແນກຄົ້ນຄ້ວາການລົງທຶນ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ກົມຕຳຫຼວດຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນຢາເສບຕິດ, ກົມປູກຝັງ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ກົມທະບຽນວິສາຫະກິດ ກະຊວງອູດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ, ກົມສິ່ງແວດລ້ອມ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ຫ້ອງການກວດກາ ແລະ ຄວບຄຸມຢາເສບຕິດ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ຫ້ອງການ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ສະຖາບັນການແພດ ແລະ ການຢາພື້ນເມືອງ, ກອງກວດກາອາຫານ ແລະ ຢາ, ສູນວິໄຈອາຫານ ແລະ ຢາ, ຄະນະເພສັຊສາດ, ພະແນກການພາຍໃນກົມອາຫານ ແລະ ຢາ  ແລະ ຜູ້ດຳເນີນທຸລະກິດ ລວມທັງໝົດ 49 ທ່ານ.

More »

ກອງປະຊຸມການ ມອບ-ຮັບ ງົບປະມານເພື່ອຈັດຊື້ສານມາດຕະຖານເຂົ້້າໃນວຽກງານວິໃຈ ຢາເສບຕິດຈາກ ປກສ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 2 ມິຖຸນາ 2023.
Posted by: ທ້າວ ຊົ່ງ, date: 23/06/2023 06:03:41

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 2 ມິຖຸນາ 2023 ກົມອາຫານ ແລະ ຢາໄດ້ຈັດຕັ້ງພິທີມອບ-ຮັບງົບປະມານເພື່ອຈັດຊື້້ສານມາດຕະຖານ ລວມມູນຄ່າທັງໝົດ 19,500,000 ກີບ ຈາກ ປກສ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງທ່ານ ດຣ ນ. ວຽງໄຊ ວັນສີລາລົມ ຮອງຫົວໜ້າກົມອາຫານ ແລະ ຢາ ແລະ ທ່ານ ພັນໂທ ບຸນມີ ແກ້ວພົມມາ ຮອງຫ້ອງການຕຳຫຼວດ ປກສ ນະຄອນຫຼວງວຽງັນ. ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊູມໃນຄັ້ງນີ້ມີ ທ່ານ ຮອງຫົວໜ້າສູນວິໄຈ ອາຫານ ແລະ ຢາແຫ່ງຊາດ ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານວິຊາການ, ພະນັກງານວິຊາການຈາກກອງບັນຊາການ ປກສ ນະຄອນຫລວງ, ກົມໃຫຍ່ຕຳຫຼວດ, ຫ້ອງການຕຳຫຼວດນະຄອນຫຼວງ ແລະ ພະນັກງານຈາກພະແນກ   ຄຸ້ມຄອງຢາເສບຕິດ, ເຄມີ ແລະ ເຄື່ອງສຳອາງ ເຂົ້້າຮ່ວມເປັນສັກຂີພິຍານໃນຄັ້ງນີ້ ລວມທັງໝົດ 13 ທ່ານ.

More »

ກອງປະຊຸມຜ່ານຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຂື້ນທະບຽນຢາສະບັບປັບປຸງ
Posted by: ທ້າວ ຊົ່ງ, date: 23/06/2023 05:54:48

ໃນວັນທີ 7-9 ມິຖຸນາ 2023 ກົມອາຫານ ແລະ ຢາ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຜ່ານຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຂື້ນທະບຽນຢາສະບັບປັບປຸງ ທີ່ໂຮງແຮມ ວິໄລວົງ, ເມືອງວັງວຽງ, ແຂວງວຽງຈັນ. ໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງທ່ານ ປອ. ດຣ ບຸນຊູ ແກ້ວຫາວົງ ຫົວໜ້າກົມ ອາຫານ ແລະ ຢາ ແລະ ດຣ. ສຸກສົມຄວນ ຈັນທະມາດ ຮອງຫົວໜ້າກົມອາຫານ ແລະ ຢາ. ເຂົ້້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ມີ ຫົວໜ້າກອງກວດກາອາຫານ ແລະ ຢາ ພ້ອມດ້ວຍວິຊາການ, ຕ່າງໜ້າຈາກສູນວິໄຈອາຫານ ແລະ ຢາ, ຕາງໜ້າຈາກສູນສະໜອງຢາ ແລະ ອຸປະກອນການແພດ, ຮອງອຳນວຍການໂຮງງານຜະລິດຢາ ເລກ 2 ແລະ ເລກ 3 ,ຫົວໜ້າ/ຮອງຂະແໜງ ອາຫານ ແລະ ຢານະຄອນຫຼວງ, ແຂວງ ຈໍາປາສັກ, ສະຫວັນນະເຂດ, ວຽງຈັນ, ຫຼວງພະບາງ , ອຸດົມໄຊ ແລະ ຫຼວງນໍ້າທາ ພ້ອມວິຊາການ, ຕາງໜ້າຄະນະເພສັດສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລວິທະຍາສາດ ສຸຂະພາບ, ຕ່າງ ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດດ້ານຢາ ແລະ ອຸປະກອນການແພດ,  ຄະນະພະແນກ ແລະ ວິຊາການພາຍໃນກົມອາຫານ ເຂົ້າຮ່ວມລວມທັງໝົດ 75 ທ່ານ

More »

ກອງປະຊຸມຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ປຶກສາຫາລືເນື້ອໃນນິຕິກຳລຸ່ມກົດໝາຍກ່ຽວກັບອຸປະກອນການແພດ 02 ສະບັບ ຢູ່ທີ່ ໂຮງແຮມທະວີສຸກ ເມືອງວັງວຽງ ແຂວງວຽງຈັນ.
Posted by: ທ້າວ ຊົ່ງ, date: 26/04/2023 01:14:21

ໃນວັນທີ 20-21 ເມສາ 2023 ກົມອາຫານ ແລະ ຢາ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ປຶກສາຫາລືເນື້ອໃນນິຕິກຳລຸ່ມກົດໝາຍກ່ຽວກັບຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຂຶ້ນທະບຽນ ແລະ ຈົດແຈ້ງອຸປະກອນການແພດ ແລະ ຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງການຜະລິດຢາ ແລະ ອຸປະກອນການແພດ ພາຍໃຕ້ໂຄງການຮ່ວມມືສາມຫລ່ຽມ ສປຈີນ-ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອການພັດທະນາ ເພື່ຶອໂຕ້ຕອບການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນອາຊີແລະປາຊີຟິກ. ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ດຣ ສຸກສົມຄວນ ຈັນທະມາດ ຮອງຫົວໜ້າກົມອາຫານ ແລະ ຢາ. ເຂົ້້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ມີທ່ານ ອາຈານ ສິລິນມາດ ກາດຈະມາດ ຊ່ຽວຊານດ້ານການຄຸ້ມຄອງອຸປະກອນການແພດ, ສຳນັກງານອາຫານ ແລະ ຢາ ປະເທດໄທ, ຄະນະ ພ້ອມວິຊາການຈາກ ກອງກວດກາອາຫານ ແລະ ຢາ, ສູນວິໄຈອາຫານ ແລະ ຢາ, ຫົວໜ້າພ້ອມວິຊາການ ຂະແໜງອາຫານ ແລະ ຢາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ແຂວງວຽງຈັນ, ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ຈໍາປາສັກ, ອາຫານ ແລະ ຢາເມືອງສີໂຄດຕະບອງ, ໄຊເສດຖາ, ສີສັດຕະນາກ, ຈັນທະບູລີ ແລະ ໄຊທານີ, ບັນດາພະແນກການພາຍໃນກົມອາຫານ ແລະ ຢາ ແລະ ພະນັກງານຈາກ UNDP ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 39 ທ່ານ.

More »

ພິທີເປີດຂະບວນການແຂ່ງຂັນ-ຍ້ອງຍໍ ຮັກຊາດ ແລະ ພັດທະນາ
Posted by: ທ້າວ ຊົ່ງ, date: 21/04/2023 09:25:40

ໃນວັນທີ 12 ເມສາ 2023 ກົມອາຫານ ແລະ ຢາໄດ້ເປີດຂະບວນການແຂ່ງຂັນ-ຍ້ອງຍໍ ຮັກຊາດ ແລະ ພັດທະນາທະນາໄລຍະປີ 2016-2020 ແລະ ທິດທາງແຜນການປີ 2021-2025 ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ປອ ດຣ. ບຸນຊູ ແກ້ວຫາວົງ ກຳມະການຄະນະພັກກະຊວງ, ຫົວໜ້າກົມອາຫານ ແລະ ຢາ, ມີທ່ານຮອງຫົວໜ້າກົມ, ຫົວໜ້າພະແນກ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການ  ພາຍໃນກົມອາຫານ ແລະ ຢາ ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ.

More »

ກອງປະຊຸມທາບທາມຄໍາເຫັນໃສ່ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຊັບພະຍາກອນທີ່ເປັນຢາ ໃນວັນທີ 27-29 ມີນາ 2023 ເມືອງວັງວຽງ, ແຂວງວຽງຈັນ
Posted by: ວ່າງຈື້ຊົ່ງ ຕົງນາມະວົງ, date: 05/04/2023 19:07:25

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 27-29 ມີນາ 2023 ກົມອາຫານ ແລະ ຢາ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມທາບທາມຄໍາເຫັນ ໃສ່ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຊັບພະຍາກອນທີ່ເປັນຢາ (ສະບັບສ້າງໃໝ່) ຂຶ້ນທີ່ໂຮງແຮມ ອາມາລີ, ເມືອງວັງວຽງ, ແຂວງວຽງຈັນ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ດຣ. ໄພວັນ ແກ້ວປະເສີດ, ຄະນະປະຈໍາພັກກະຊວງ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ທ່ານ ພູມວົງ ບຸນຊູ ກໍາມະການພັກແຂວງ, ຮອງ ເຈົ້າແຂວງ ແຂວງວຽງຈັນ ເພື່ອປຶກສາຫາລື, ທາບທາມດ້ານໂຄງຮ່າງ ແລະ ເນື້ອໃນຂອງກົດໝາຍ ກັບບັນດາຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງແຂວງ ແລະ ສູນກາງ, ຊຶ່ງກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ໄດ້ດຳເນີນໄປເປັນເວລາ 03 ວັນ ໂດຍແບ່ງເປັນ 03 ພາກຄື: ວັນທີ 27 ມີນາ 2023 ແມ່ນໄດ້ປະຊຸມທາບທາມຄຳຄິດເຫັນກັບຜູ້ແທນຈາກ 08 ແຂວງພາກເໜືອ, ວັນທີ 28 ມີນາ 2023 ຈາກ 03 ແຂວງພາກກາງ ແລະ ວັນທີ 29 ມີນາ 2023 ຈາກ 07 ແຂວງພາກໃຕ້. ກອງປະຊຸມທີ່ສໍາຄັນຄັ້ງນີ້ ມີຜູ້ແທນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ ທັງໝົດ 333 ທ່ານ ຈາກພາກສ່ວນ ກຳມາທິການວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ ສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານຜູ້ຕ່າງໜ້າສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 10 (ແຂວງວຽງຈັນ), ທ່ານຜູ້ຕາງໜ້າຈາກສະພາແຫ່ງຊາດ, ສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ກະຊວງຍຸຕິທໍາ, ຫ້ອງການກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ສະຖາບັນການແພດ ແລະ ການຢາພື້ນເມືອງ, ກອງກວດກາອາຫານ ແລະ ຢາ, ສູນວິໄຈອາຫານ ແລະ ຢາ, ຄະນະເພສັດສາດ( ມວສ ), ຫົວໜ້າກົມ, ຮອງຫົວໜ້າກົມ ແລະ ພະແນກການພາຍໃນກົມອາຫານ ແລະ ຢາ,  ຫົວໜ້າ/ຄະນະ ຫ້ອງວ່າການແຂວງ, ພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງ, ພະແນກກະສິກໍາປ່າໄມ້ແຂວງ  17 ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້.

More »

 

   
         

  ASIAN DEVELOPMENT BANK Association of Southeast Asian Nations - ASEAN ຄະນະສະເພາະກິດ COVID-19 ສປປ ລາວ. Japan International Cooperation Agency - JICA Korea International Cooperation Agency (KOICA) The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria World Food Programme World Food Programme The World Bank  Ministry of Health Lao PDR.  United Nations Office on Drugs and Crime World Health Organization: WHO  Swedish International Development Cooperation Agency: SIDA